Marc DEMAEGHT, Notaris te Laakdal

 

Marc DEMAEGHT

Notaris te Laakdal

 

Notaris Marc Demaeght

Veerledorp 30
2431 Laakdal (Veerle)
Tel. (014) 84.14.44
Fax. (014) 84.01.44

BV BVBA
BTW BE 0827869759
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

24 september 2018

Sinds 1 september 2018 kunnen erflaters en erfgenamen, onder strikte voorwaarden, erfovereenkomsten opstellen. Betekent dit dat ouders nu op voorhand hun goederen kunnen verdelen onder hun kinderen?

Het antwoord is nee. Een ‘globale’ erfovereenkomst is een overeenkomst tussen (op zijn minst) enerzijds de vader en de moeder (of een van hen) en anderzijds al hun vermoedelijke erfgenamen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen…).
Zo’n overeenkomst heeft als doel om het bestaan vast te stellen van een evenwicht tussen de kinderen (of ruimer erfgenamen in rechte lijn), rekening houdend met schenkingen, voordelen waarvan de erfgenamen genieten of hebben kunnen genieten en rekening houdend met hun situaties.

Dat evenwicht is van belang om toekomstige conflicten te vermijden. Schenkingen worden, in principe, immers toegerekend op het erfdeel van het kind die de schenking heeft ontvangen. Dit geldt niet voor alle genoten voordelen, waardoor er op het moment dat de nalatenschap openvalt, wel eens wat wrevel zou kunnen ontstaan tussen broers en/of zussen.

Een voorbeeld kan het nut van een erfovereenkomst duidelijk maken:
Marie heeft kunnen genieten van dure studies in het buitenland. Pieter daarentegen, heeft van zijn vader een schenking ontvangen. Het financieel voordeel dat Marie haalt uit de dure studies zal niet worden verrekend bij overlijden van de ouders. Enkel schenkingen in de strikte zin moeten worden verrekend in de nalatenschap. Pieter zal de invloed van zijn eerder ontvangen schenking wél voelen wanneer hij erft; de schenking wordt verrekend bij het bepalen van zijn erfdeel. Dit zou kunnen zorgen voor een situatie waarbij Pieter zich benadeeld voelt op het moment van de verdeling van de nalatenschap. Met een globale erfovereenkomst wordt het voor de ouders en de kinderen mogelijk om af te spreken dat de schenking en de dure studies elkaar “compenseren”.

Door het op voorhand eens te zijn over het bestaan van een evenwicht tussen de kinderen wordt de discussie over verrekeningen vermeden op het moment van de verdeling van de nalatenschap. Noch het voordeel dat voortvloeit uit de financiering van de studies, noch de schenking zullen in het kader van de nalatenschap van de ouders tussen de kinderen verrekend moeten worden.

Het voorbeeld haalt “dure studies” aan, maar het kan in de praktijk gaan om allerlei zaken: verbouwingen waar de ouders aan hebben meegeholpen, ouders die jaren aan een stuk op de kleinkinderen hebben gebabysit…
Dankzij globale erfovereenkomsten kunnen de erfgenamen dus de tellers weer op nul zetten. De erfovereenkomst heeft echter NIET als bedoeling om via een overeenkomst goederen te gaan verdelen tussen de kinderen.

Bron: Fednot

19 september 2018

Nieuw huwelijksvermogensrecht van toepassing sinds 1 september 2018! Wat zijn de gevolgen als je getrouwd bent?
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Bron: Fednot

18 september 2018

Informatie- en communicatietechnologieën transformeren onze manier van leven, werken en omgaan met elkaar. Ze maken ons doen en laten een stuk makkelijker, met handige apps om ons leven te organiseren. Maar tegelijk ontstaan nieuwe uitdagingen. Met ‘Mijn leven online. Mogelijkheden en valkuilen’ publiceren de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat (Fednot) een praktische gids die surfers en swipers op weg zet.

 

Bron: Fednot

 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 111.000

Grond
Verboekt
2430 Vorst

Uit de hand verkoop € 112.500

Grond
Averbodeweg 27
3271 Scherpenheuvel-Zichem

Openbare verkoop

Grond
Laarberg 10
2230 Herselt

Openbare verkoop

Huis
Rozenstraat 43
2430 Vorst

Openbare verkoop

Huis
Violettenstraat 3
2430 Vorst

Openbare verkoop

Huis
Makelstraat 43
2430 Laakdal

Uit de hand verkoop € 185.000

Huis
Galgenberg 69
3271 Averbode

Uit de hand verkoop € 214.000

Appartement
Hofstraat 2
2260 Oevel

no image
Uit de hand verkoop € 275.000

Huis
Maalderstraat 2
2430 Eindhout

Uit de hand verkoop € 240.000

Huis
Violettenstraat 1
2430 Vorst

Uit de hand verkoop € 380.000

Huis
Portiersveld 42
3980 Tessenderlo

no image
Uit de hand verkoop € 115.000

Grond
Makelstraat 16-18
2431 Veerle

Uit de hand verkoop € 215.000

Huis
Vorstse Baan 102
2431 Veerle

     
loader
 

Notaris Marc Demaeght

Veerledorp 30
2431 Laakdal (Veerle)
Tel. (014) 84.14.44
Fax. (014) 84.01.44

BV BVBA
BTW BE 0827869759
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes